ට්‍රොපිකානා

rahal jayasekara

Well-known member
 • Oct 5, 2017
  1,118
  588
  113
  sky
  ට්‍රොපිකානා කොකනට් චොක්ලට් කාලා තියෙනවා ද? පොල් කොහොමද බන් එච්චර දවස් නරක් නොවි තියෙන්නෙ? මේක කන්න හොදයි ද?
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  27,642
  9,491
  113
  ට්‍රොපිකානා කොකනට් චොක්ලට් කාලා තියෙනවා ද? පොල් කොහොමද බන් එච්චර දවස් නරක් නොවි තියෙන්නෙ? මේක කන්න හොදයි ද?

  Tropicana ද Ritzbury Tropica ද ?
  Dessicated coconut + Preservatives + airtight packaging නිසා වෙන්න ඇති ගොඩක් කල් නරක් නොවී තියෙන්නේ
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  6,479
  1
  10,454
  113
  Sri Lanka
  ට්‍රොපිකානා කොකනට් චොක්ලට් කාලා තියෙනවා ද? පොල් කොහොමද බන් එච්චර දවස් නරක් නොවි තියෙන්නෙ? මේක කන්න හොදයි ද?
  මාර රසයි නේද බන් !
  පොල් හැපෙන එකත් මරු..
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider