ටික ටික අමතක වෙනවා නේද ?

Anatha sinhalu

Well-known member
 • Jul 10, 2019
  1,889
  2,530
  113
  ඇයි එන්නද ?
  පුක්ජුස් නුගානුස්මරණ බම්ප් එකකි :D

   

  allrights

  Well-known member
 • Sep 26, 2014
  3,523
  796
  113
  2/3 තිබ්බට මේක ලේසි වැඩක් නෙමේ...පළාත් සබා චන්දය තිබ්බ ගමන් මුලිකත්ය දෙන්නේ ස`ර් මේකට තමයි.. එක නිසා ඉවසීමෙන් ඉන්න ..🙄🙄
   

  maxtalker

  Well-known member
 • Oct 7, 2007
  3,469
  3,331
  113
  අනේ මන්දා ඇරෝසන් , නික් ජොකා ඇතුලු බයි මහීෂ පරම්පරාව නානවා නානවා ඉවරයක්නෑ...