ටික ටික මතක්වෙනව නේද?

topkollek

Well-known member
 • May 22, 2014
  19,521
  16,434
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  145005815_112389290840616_6857241241342209355_o-jpg.111983
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  10,279
  1
  13,693
  113
  මේ ලඟදි මයිනට කඩේ ගියපු තැරි දාර බයි ගෑනියෙක් ගෙදර ආවා. ඇවිල්ල හිටපු පැය දෙකේ පැය එකහමාරක්ම මයිනව පතුරු ගහලා සාපත් කරා.

  ලබන වතාවෙ හූ ඇන් පියෙන් දාන පොල් ලෙල්ලත් ජනාධිපති වෙන සීන් එකක් තියෙන්නෙ :lol:
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  19,521
  16,434
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  මේ ලඟදි මයිනට කඩේ ගියපු තැරි දාර බයි ගෑනියෙක් ගෙදර ආවා. ඇවිල්ල හිටපු පැය දෙකේ පැය එකහමාරක්ම මයිනව පතුරු ගහලා සාපත් කරා.

  ලබන වතාවෙ හූ ඇන් පියෙන් දාන පොල් ලෙල්ලත් ජනාධිපති වෙන සීන් එකක් තියෙන්නෙ :lol:
  පඹය ඊලඟ වතාවෙ එන්නෙ නෑ කිව්වලු.
   

  jayanathek

  Well-known member
 • Dec 18, 2008
  10,014
  3,109
  113
  මේ ලඟදි මයිනට කඩේ ගියපු තැරි දාර බයි ගෑනියෙක් ගෙදර ආවා. ඇවිල්ල හිටපු පැය දෙකේ පැය එකහමාරක්ම මයිනව පතුරු ගහලා සාපත් කරා.

  ලබන වතාවෙ හූ ඇන් පියෙන් දාන පොල් ලෙල්ලත් ජනාධිපති වෙන සීන් එකක් තියෙන්නෙ :lol:
  😆 😆 😆 අවුරුදු 4 ක්ආණ්ඩු කරල පක්සෙත් නැති කරගත්ත උන් ගැනනේදදෙයියනේමේ කියන්නේ?...........
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  10,279
  1
  13,693
  113
  😆 😆 😆 අවුරුදු 4 ක්ආණ්ඩු කරල පක්සෙත් නැති කරගත්ත උන් ගැනනේදදෙයියනේමේ කියන්නේ?...........
  ඕකුත් එක පාරක් අවුරුදු 17ක් ආණ්ඩු කරල පක්ෂෙ නැතිකරගන්න ඔන්න මෙන්න හිටියෙ.