ටොයි_වර්ගීකරනය

PhoenixSL

Member
Feb 18, 2015
1,301
304
0
ටොයි_වර්ගීකරනය

ටොයියන් ආකාර පහක් මේ අවස්ථාවේදී අපිට නිරීක්‍ෂනය කරන්න පුළුවන්.


1. පාවෙන ඡන්දෙ

බැඳුම්කරේ ගැන ඇත්තටම මල​. ඒක ගැන විවේචනය කරනවා.

2. ඇටිකෙහෙල් කෑ උගුඩුවා

බැඳුම්කරයක් ගැන අහලවත් නෑ වගේ වෙනත් මාතෘකා (ඝර්ම කලාපීය රටවල් වල ගෝවා වගාව වගේ) ගැන විතරක් කතා කරනවා.

3. ස්මාට් ටොයියා

වෙනත් මාතෘකා ගැන කතා කරමින් ඉන්නවා. බයියෙක් බැඳුම්කරේ ගැන කිව්ව ගමන් "අඩෝ මරාත් හොරා නේද​?" වගේ ටෝකක් දානවා.

4. විදග්ධ පුක් ශෝධකයා

"හරි ඕක මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද​? අපි හරියටම දන්නෙ කොහොමද ඕක වුනේ මෙහෙමයි කියල​? ඕක මෙහෙම වුනා වෙන්න බැරිද?"

5. ලොල්ලා :lol:

කට දෙපැත්තෙන් වැක්කෙරෙන ශුක්‍ර ධාතු පිහිදාන ගමන් "කොහෙද හුත්තො වංචාවක් වුනේ? අපේ සෑර් ල එහෙම වංචා කරන මිනිස්සුද​? නිකං පලයං ඩෝ යන්න​" වගේ ටෝක් දෙනවා.
 

Dr.Amdan

Well-known member
 • Sep 26, 2015
  17,531
  11,407
  113
  5. ලොල්ලා :lol:

  කට දෙපැත්තෙන් වැක්කෙරෙන ශුක්‍ර ධාතු පිහිදාන ගමන් "කොහෙද හුත්තො වංචාවක් වුනේ? අපේ සෑර් ල එහෙම වංචා කරන මිනිස්සුද​? නිකං පලයං ඩෝ යන්න​" වගේ ටෝක් දෙනවා.   

  dimuthmike

  Well-known member
 • Jan 26, 2010
  13,726
  5,563
  113
  23659232_715342238672036_8900255889855861328_n.jpg
   

  Rochel

  Well-known member
 • Aug 26, 2016
  1,854
  586
  113


  5. ලොල්ලා :lol:

  කට දෙපැත්තෙන් වැක්කෙරෙන ශුක්‍ර ධාතු පිහිදාන ගමන් "කොහෙද හුත්තො වංචාවක් වුනේ? අපේ සෑර් ල එහෙම වංචා කරන මිනිස්සුද​? නිකං පලයං ඩෝ යන්න​" වගේ ටෝක් දෙනවා.

  මේකනම් හදුන් බුවාටම ලියපු එකක්ද කොහෙද?
   

  somalal

  Well-known member
 • Mar 7, 2007
  4,902
  3,381
  113
  Arangala
  ටොයියන් ආකාර පහක් මේ අවස්ථාවේදී අපිට නිරීක්‍ෂනය කරන්න පුළුවන්.


  1. පාවෙන ඡන්දෙ

  බැඳුම්කරේ ගැන ඇත්තටම මල​. ඒක ගැන විවේචනය කරනවා.

  2. ඇටිකෙහෙල් කෑ උගුඩුවා

  බැඳුම්කරයක් ගැන අහලවත් නෑ වගේ වෙනත් මාතෘකා (ඝර්ම කලාපීය රටවල් වල ගෝවා වගාව වගේ) ගැන විතරක් කතා කරනවා.

  3. ස්මාට් ටොයියා

  වෙනත් මාතෘකා ගැන කතා කරමින් ඉන්නවා. බයියෙක් බැඳුම්කරේ ගැන කිව්ව ගමන් "අඩෝ මරාත් හොරා නේද​?" වගේ ටෝකක් දානවා.

  4. විදග්ධ පුක් ශෝධකයා

  "හරි ඕක මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද​? අපි හරියටම දන්නෙ කොහොමද ඕක වුනේ මෙහෙමයි කියල​? ඕක මෙහෙම වුනා වෙන්න බැරිද?"

  5. ලොල්ලා :lol:

  කට දෙපැත්තෙන් වැක්කෙරෙන ශුක්‍ර ධාතු පිහිදාන ගමන් "කොහෙද හුත්තො වංචාවක් වුනේ? අපේ සෑර් ල එහෙම වංචා කරන මිනිස්සුද​? නිකං පලයං ඩෝ යන්න​" වගේ ටෝක් දෙනවා.

  :yes::yes::yes::yes::yes: