ඩ්‍රොරොප්බොක්ස් 📦 -🔥 Giveaway 🔥 - 1 TB _ 5TB

luckgrlS

Well-known member
 • Jul 30, 2018
  813
  495
  63
  💈 ඔන්න මං එලකිරි අයට තවත් - Giveaway - එකක් දෙන්න හදන්නේ 💈

  📌මොකක්ද්ද හම්බෙන්නේ ?  කැමතිම අය කැමති නම්බර් එක කොටලා යන්න.

  www.random.org වලින් ජයග්‍රාහකයා තෝරනු ඇත.

  මුලින්ම ජයග්‍රහයකයින් 10 ක් තෝරා ගනුලැබේ.


  ඩ්‍රොරොප්බොක්ස් 📦 එකවුන්ට්ස් 10 ක් හිමිවේ.

  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢴⡶⣶⣶⣶⡒⣶⣶⣖⠢⡄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⣿⣋⣿⣿⣉⣿⣿⣯⣧⡰⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣹⣿⣿⣏⣿⣿⡗⣿⣿⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠟⡛⣉⣭⣭⣭⠌⠛⡻⢿⣿⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣤⡌⣿⣷⣯⣭⣿⡆⣈⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢛⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢻⣷⣽⣿⣿⣿⢿⠃⣼⣧⣀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣛⣻⣿⠟⣀⡜⣻⢿⣿⣿⣶⣤⡀⠄⠄⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢠⣤⣀⣨⣥⣾⢟⣧⣿⠸⣿⣿⣿⣿⣿⣤⡀⠄⠄⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢟⣫⣯⡻⣋⣵⣟⡼⣛⠴⣫⣭⣽⣿⣷⣭⡻⣦⡀⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢰⣿⣿⣿⢏⣽⣿⢋⣾⡟⢺⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⢹⣷⠄
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⢣⣿⣿⣿⢸⣿⡇⣾⣿⠏⠉⣿⣿⣿⡇⣿⣿⡆
  ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⢸⣿⣿⣿⠸⣿⡇⣿⣿⡆⣼⣿⣿⣿⡇⣿⣿⡇
  ⠇⢀⠄⠄⠄⠄⠄⠘⣿⣿⡘⣿⣿⣷⢀⣿⣷⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⡇⣩⣿⡇
  ⣿⣿⠃⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢻⣷⠙⠛⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣿⣿⣿⡇⣿⣿⡇

  Number Range | 1 - 1000


  ජයාග්‍රාහී අය 2020 | 08 | 07
  තොරාගනු ලබයි.

   

  luckgrlS

  Well-known member
 • Jul 30, 2018
  813
  495
  63
  තෝරා ගනුලබන 10 දෙනාගේ ඊමේල් ලිපිනයන් පසුව PM මගින් දැනුම් දෙන්න

  අන්තර්ජාලය මගින් ගිණුම් ලබා ගැනීමට හැකි අය අංක පලකිරීමෙන් වලකින්න