ඩොලර් ගැන ප්‍රශ්නයක්.

ChamodhK

Well-known member
 • May 22, 2022
  1,157
  1,348
  113
  20
  මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම රටක් අතරම ගනු දෙනු වෙන්නේ ඩොලර් වලින් විතර ද කියන එකයි එහෙමනම් එකට හේතුව මොකද්ද කියන එකයි.

  දාන් සවුදි අරාබිය කුවේට් වගේ රට ක ඉන්න කෙනෙක් සල්ලි මෙහාට එනකොට මෙහෙට එන්නේ ඩොලර් ද ඒ රටේ භාවිතා කරන සල්ලිද?

  පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න කෝ.....
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  32,265
  1
  42,849
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම රටක් අතරම ගනු දෙනු වෙන්නේ ඩොලර් වලින් විතර ද කියන එකයි එහෙමනම් එකට හේතුව මොකද්ද කියන එකයි.
  එහෙම එකක් නෑ
  දාන් සවුදි අරාබිය කුවේට් වගේ රට ක ඉන්න කෙනෙක් සල්ලි මෙහාට එනකොට මෙහෙට එන්නේ ඩොලර් ද ඒ රටේ භාවිතා කරන සල්ලිද?
  dollar
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  hariuda

  Well-known member
 • Oct 11, 2012
  1,265
  1,955
  113
  Colombo
  The dollar’s status as the global reserve currency was cemented in the aftermath of World War II by the 1944 Bretton Woods Conference, in which forty-four countries agreed to the creation of the IMF and the World Bank. At Bretton Woods, a system of exchange rates was created wherein each country pegged the value of its currency to the dollar, which itself was convertible to gold at the rate of $35 per ounce. This was designed to provide stability, and prevent the “beggar-thy-neighbor” currency wars of the 1930s—a response to the Great Depression—by which countries abandoned the gold standard and devalued their currencies to try to gain a competitive advantage.
   
  • Like
  Reactions: NRTG and ChamodhK

  pradeeplk1025

  Well-known member
 • May 23, 2007
  7,247
  3,263
  113
  මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම රටක් අතරම ගනු දෙනු වෙන්නේ ඩොලර් වලින් විතර ද කියන එකයි එහෙමනම් එකට හේතුව මොකද්ද කියන එකයි.

  දාන් සවුදි අරාබිය කුවේට් වගේ රට ක ඉන්න කෙනෙක් සල්ලි මෙහාට එනකොට මෙහෙට එන්නේ ඩොලර් ද ඒ රටේ භාවිතා කරන සල්ලිද?

  පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න කෝ.....
  වැඩිපුරම ඉතින් USD තමා. හේතුව උන්ගෙ තමයි වැඩිපුරම රත්තරන් සංචිත වලින් currency එක ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නෙ. ඒ නිසා ප්‍රබලම currency එක USD.

  නෑ එහෙම නෑ. එහෙ රටේ මුදල් අරන් එනවා. ඩොලර් වුනත් ගේනවා. USD ගෙනාවාම පහසුයි ඕන තැනකින් මාරු කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. අනික්වා හැම තැනින්ම ගන්නෙ නෑ නෙ. ලංකාවෙ අපිටත් රුපියල් අරන් රට ගියෑකි. ඒත් රුපියල් මාරු කරන තැන් අඩුයි. දෙන්නෙත් අඩු ගාණක්. ඒ නිසා USD කරන් යනවා.
   
  • Like
  Reactions: tha123 and ChamodhK

  ChamodhK

  Well-known member
 • May 22, 2022
  1,157
  1,348
  113
  20
  එහෙම එකක් නෑ

  dollar

  The dollar’s status as the global reserve currency was cemented in the aftermath of World War II by the 1944 Bretton Woods Conference, in which forty-four countries agreed to the creation of the IMF and the World Bank. At Bretton Woods, a system of exchange rates was created wherein each country pegged the value of its currency to the dollar, which itself was convertible to gold at the rate of $35 per ounce. This was designed to provide stability, and prevent the “beggar-thy-neighbor” currency wars of the 1930s—a response to the Great Depression—by which countries abandoned the gold standard and devalued their currencies to try to gain a competitive advantage.

  වැඩිපුරම ඉතින් USD තමා. හේතුව උන්ගෙ තමයි වැඩිපුරම රත්තරන් සංචිත වලින් currency එක ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නෙ. ඒ නිසා ප්‍රබලම currency එක USD.

  නෑ එහෙම නෑ. එහෙ රටේ මුදල් අරන් එනවා. ඩොලර් වුනත් ගේනවා. USD ගෙනාවාම පහසුයි ඕන තැනකින් මාරු කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. අනික්වා හැම තැනින්ම ගන්නෙ නෑ නෙ. ලංකාවෙ අපිටත් රුපියල් අරන් රට ගියෑකි. ඒත් රුපියල් මාරු කරන තැන් අඩුයි. දෙන්නෙත් අඩු ගාණක්. ඒ නිසා USD කරන් යනවා.
  Thank you 💓💓
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  Hapuwa

  Well-known member
 • Jan 24, 2009
  3,933
  1,664
  113
  වැඩිපුරම ඉතින් USD තමා. හේතුව උන්ගෙ තමයි වැඩිපුරම රත්තරන් සංචිත වලින් currency එක ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නෙ. ඒ නිසා ප්‍රබලම currency එක USD.

  නෑ එහෙම නෑ. එහෙ රටේ මුදල් අරන් එනවා. ඩොලර් වුනත් ගේනවා. USD ගෙනාවාම පහසුයි ඕන තැනකින් මාරු කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. අනික්වා හැම තැනින්ම ගන්නෙ නෑ නෙ. ලංකාවෙ අපිටත් රුපියල් අරන් රට ගියෑකි. ඒත් රුපියල් මාරු කරන තැන් අඩුයි. දෙන්නෙත් අඩු ගාණක්. ඒ නිසා USD කරන් යනවා.
  USA is the most indebted county in the world. USD is backed by nothing but USAs ability to manipulate world economy through military power and everything else
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  16,937
  34,197
  113
  මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම රටක් අතරම ගනු දෙනු වෙන්නේ ඩොලර් වලින් විතර ද කියන එකයි එහෙමනම් එකට හේතුව මොකද්ද කියන එකයි.

  දාන් සවුදි අරාබිය කුවේට් වගේ රට ක ඉන්න කෙනෙක් සල්ලි මෙහාට එනකොට මෙහෙට එන්නේ ඩොලර් ද ඒ රටේ භාවිතා කරන සල්ලිද?

  පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න කෝ.....
  Iron Man Question GIF
  මේක බලන්න ඉතිහාසය ඉදන් වෙන හැටි තියනවා

   
  • Love
  • Like
  Reactions: ChamodhK and NRTG

  pradeeplk1025

  Well-known member
 • May 23, 2007
  7,247
  3,263
  113
  USA is the most indebted county in the world. USD is backed by nothing but USAs ability to manipulate world economy through military power and everything else
  Not really. China has more military power than USA. The only reason is gold reserves they have. It's like USD is pegged with real assets at any given time.
   

  Attachments

  • 2022_Gold_Reserves_-_Copy_2.jpg
   2022_Gold_Reserves_-_Copy_2.jpg
   34.6 KB · Views: 23
  • Like
  Reactions: NRTG

  Hapuwa

  Well-known member
 • Jan 24, 2009
  3,933
  1,664
  113
  Not really. China has more military power than USA. The only reason is gold reserves they have. It's like USD is pegged with real assets at any given time.
  They do have gold reserves but sum of their debts far exeed the value of their gold reserves. Yes china does have military power but USA coalition is deemed to have more power than china Russia and n. Korea trio hence they can easily control world economy..even in UN USA and allies have much more votes
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  13,218
  7
  29,788
  113
  මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම රටක් අතරම ගනු දෙනු වෙන්නේ ඩොලර් වලින් විතර ද කියන එකයි එහෙමනම් එකට හේතුව මොකද්ද කියන එකයි.

  දාන් සවුදි අරාබිය කුවේට් වගේ රට ක ඉන්න කෙනෙක් සල්ලි මෙහාට එනකොට මෙහෙට එන්නේ ඩොලර් ද ඒ රටේ භාවිතා කරන සල්ලිද?

  පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න කෝ.....
  Nobody knows.... For decades many have been forecasting the demise of the USD but it didn't happen. So don't just listen to fools. This is the best advice.
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  thisNameIsForElakiri

  Well-known member
 • Sep 2, 2017
  6,718
  6,944
  113
  ඩොලර් එකට world reserve currency කියල කියන්නෙ එකයි ! ඒක රැකගන්න ඇමරිකාව ඕනෑම දෙයක් කරන්න ලෑස්තියි. ඒකට ගේම ඉල්ලපු අය තමා සදාම් හුසේන්, ගඩාෆි කියන්නෙ !
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  Hasitha22

  Well-known member
 • Aug 28, 2021
  5,858
  5,129
  113
  අයිෆෝන්, ඩීසල්, ගල් අඟුරු සියල්ල ඇමරිකන් ඩොලරයෙන් ගෙවිය යුතුය :( :(

  ඇමරිකන් ඩොලර් නැහැ කියන්නේ රටට ආනයනය නැහැ