තනිකමේ..............

rocat90

Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  1011087_538475952855871_1348563477_n.jpg
   

  Randike Mendis

  Well-known member
 • Oct 16, 2010
  17,448
  1,143
  113
  S.K
  තව පාරක් මානසිකව වැ‍ටුණා..
  ඇයි දෙයියනේ මාවම වැටෙන්නේ..
  :eek::eek::eek:
  ඇයි මේ එකෙක්ට වත් මානසිකව වැටිලා ඉන්න
  උන්ව නැගිට්ටෙන විදියට එකක් ලියන්න බැරි..
  :baffled::baffled::baffled:

  දැන් බලහන් තනි වෙලා හිටියම කොච්චර ෂෝක් ද
  (මම කියුවේ කෙල්ලෙක් නැතිව හරි..)

  ප`ර්ස් එකට වැඩි ආබාධයක් නෑ..
  කැමති දෙයක් තනියම කන්න පුලුවන්..
  කැමති තැනක යන්න පුලුවන්..
  රෑට නිදා ගන්න පුලුවන්..
  ෆෝන් එකටත් නිදහසක්..
  හුරතලේට බලු පැටියෙක් ව හරි ඇති කරන්න පුලුවන්..

   

  dath kimbula

  Well-known member
 • Jan 17, 2011
  35,859
  3,533
  113
  මහපොලව.....
  සිංදුව රිලීස් කරල අපටත් දීපං හරිය...............

  රන්දික වක පුන්ස්ට කලින් ම දීපං...ඕක මානසිකව වැටෙනව ඕක ඇහුවාම.........
   

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  සිංදුව රිලීස් කරල අපටත් දීපං හරිය...............

  රන්දික වක පුන්ස්ට කලින් ම දීපං...ඕක මානසිකව වැටෙනව ඕක ඇහුවාම.........
  aniwa dennam ,danta ekk music hadnna dila thiyenne ,tikk kale thma yanne
   

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  තව පාරක් මානසිකව වැ‍ටුණා..
  ඇයි දෙයියනේ මාවම වැටෙන්නේ..
  :eek::eek::eek:
  ඇයි මේ එකෙක්ට වත් මානසිකව වැටිලා ඉන්න
  උන්ව නැගිට්ටෙන විදියට එකක් ලියන්න බැරි..
  :baffled::baffled::baffled:

  දැන් බලහන් තනි වෙලා හිටියම කොච්චර ෂෝක් ද
  (මම කියුවේ කෙල්ලෙක් නැතිව හරි..)

  ප`ර්ස් එකට වැඩි ආබාධයක් නෑ..
  කැමති දෙයක් තනියම කන්න පුලුවන්..
  කැමති තැනක යන්න පුලුවන්..
  රෑට නිදා ගන්න පුලුවන්..
  ෆෝන් එකටත් නිදහසක්..
  හුරතලේට බලු පැටියෙක් ව හරි ඇති කරන්න පුලුවන්..

  uthsyak darannm ,eth wadipurama danenne wiraha rasyane jiwitheta