තොග මිල

dnet

Active member
 • Dec 14, 2010
  138
  31
  28
  තොග කඩ කරන කවුද ඉන්නේ. සීනි පරිප්පු තොග මිල යන්නේ කීයද
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  sam_sajith

  Well-known member
 • May 25, 2009
  2,446
  4,518
  113
  සීනි 96
  හාල් සම්බා 110
  කිරි පිටි ඕනි තරම් තියනවා
  කහ 100g 150

  Source

  @erozan ගේ අම්මාගේ කඩේ
   
  • Haha
  Reactions: Nanosudha