දවල්ට කාපු නැති එවුන් වරෙන්.

Hyaenidae

Well-known member
 • Apr 8, 2015
  42,911
  2
  39,129
  113
  ඔහොම කිව්වට උඹට ඔහොම කොටා බාන්න බෑනේ 😝
  ඔයිට වඩා කොටා බාන්න පුළුවන් දවසට එක පාරනේ කන්නේ. ඔහොම එකක් හරි බුෆේ එකක් හරි ළඟ පාත තිබ්බනං ඉතිං 8-)
   
  • Wow
  Reactions: Candid-B

  pitiye.appu

  Well-known member
 • May 19, 2022
  5,660
  5,804
  113
  ඔයිට වඩා කොටා බාන්න පුළුවන්
  පුළුවන් බම්බුවක් 🤭
  දවසට එක පාරනේ කන්නේ.
  කාල පෙන්නපන් බලන්න 😝
  ඔහොම එකක් හරි බුෆේ එකක් හරි ළඟ පාත තිබ්බනං ඉතිං 8-)
  ලඟ පාත තියෙනවා , මම තැන කීපයකම දැක්කා.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  42,911
  2
  39,129
  113
  පුළුවන් බම්බුවක් 🤭

  කාල පෙන්නපන් බලන්න 😝

  ලඟ පාත තියෙනවා , මම තැන කීපයකම දැක්කා.

  දවසට එක පාරක් කන්න පුරුදුවෙලා බලහන් ඉතින් කන්න බැරිද පුළුවන් ද කියල :yes:

  ළඟ පාත තියෙන්නෙ පෝෂන් ඒව විතරයි Free unlimited refill නැහ්
   

  pitiye.appu

  Well-known member
 • May 19, 2022
  5,660
  5,804
  113
  ඒ කියන්නේ මිරිස් වලත් ඉන්දියන් ශ්‍රි ලන්කන් කියලා වෙනස් තියෙනවද ?
  නැත්තම් , ඉන්දියන් ඒවායේ කෙමිකල් ගොන්නක් ගහල එවන්නෙ 🤢
   

  Nidarshana_k

  Well-known member
 • Feb 19, 2022
  14,235
  1
  25,372
  113
  ජාලේ...
  sorry.com
  ඔයිට වඩා කොටා බාන්න පුළුවන් දවසට එක පාරනේ කන්නේ. ඔහොම එකක් හරි බුෆේ එකක් හරි ළඟ පාත තිබ්බනං ඉතිං 8-)
  උබත් දව්සට එක පාරද කන්නෙ. මමත් එක පාරයි
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  42,911
  2
  39,129
  113
  උබත් දව්සට එක පාරද කන්නෙ. මමත් එක පාරයි
  High Five Friends GIF by Amazon Freevee
   

  pitiye.appu

  Well-known member
 • May 19, 2022
  5,660
  5,804
  113
  දවසට එක පාරක් කන්න පුරුදුවෙලා බලහන් ඉතින් කන්න බැරිද පුළුවන් ද කියල :yes:

  ළඟ පාත තියෙන්නෙ පෝෂන් ඒව විතරයි Free unlimited refill නැහ්
  Unlimited refill නෙවෙයි , උඹට මේකෙන් කටවල් 5ක් ගිලගන්න බෑ. 🤭