දවසේ කවිය 1

iambanda

Active member
 • Nov 28, 2019
  58
  187
  33
  නිමිත්ත: පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සිය වැටුප කොවිඩ් අරමුදලට පරිත්‍යාග කරති.

  ගෙන්නා මීඩියා ඉඳහිට මුර ගාන
  පෙන්නා මෙලෙස පුරනා පෙරුමන් දාන
  ගන්නා අතර සියලුම නෙක වරදාන
  දුන්නා වැටුප මැතිවරු දකිමින් හීන

  ඔන්නා බලාපිය අපි හැම කැපම කලා
  ගන්නා හිඟන වැටුපෙන් හරි අඩක් බොලා
  දුන්නා නම් හොඳයි කීවොත් මෙඋන්දලා
  මන්නා රැගෙන පස්සෙන් පන්නාපල්ලා

  iambanda
   

  PHBhagya

  Well-known member
 • Feb 26, 2020
  13,087
  3
  80,435
  113
  Gampaha
  චීනෙට අත පපා ඩොලරය සවි කරන
  එන්නත් ගසා මුලු රටටම සුව පතන
  අසරන හිඟන පඩියත් අපටම පුදන
  දියවන්නාව දෙවි පුරයකි සෙත සදන
   

  iambanda

  Active member
 • Nov 28, 2019
  58
  187
  33
  චීනෙට අත පපා ඩොලරය සවි කරන
  එන්නත් ගසා මුලු රටටම සුව පතන
  අසරන හිඟන පඩියත් අපටම පුදන
  දියවන්නාව දෙවි පුරයකි සෙත සදන
  supiri machan
   
  • Like
  Reactions: PHBhagya