දැරියක කෙලෙසුවැයි 80 වියැති සීයාත් ඥාතීහු තිදෙනාත් අත්අඩංගුවට

Asmodeus

Well-known member
 • Feb 6, 2023
  2,624
  6,525
  113
  Ursa Major
  පැහැදිලිව කෙල්ල සීන් එකට ඕකේ, ඇබ්බැහියක් නෑ කෙල්ල ෆන් එක ගන්න බලන්නේ රස දන් නෝ ගුණ අදුනන්නෝ. එකීව දුශණය උනා නම් අඩුම කාට හරි කියන්න ඕනේ ඒම කියල නෑනේ
  Thats why it was saying that the most cases of small kids who are abused are by their relatives. It is like an iceberg. Kids do not have rational thinking. So those buggers take that advantage and start abusing. It is a crime, no matter whether kids have consented or not.
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  26,829
  33,337
  113
  සේදවත්ත
  Thats why it was saying that the most cases of small kids who are abused are by their relatives. It is like an iceberg. Kids do not have rational thinking. So those buggers take that advantage and start abusing. It is a crime, no matter whether kids have consented or not.
  it hard to say kid like it or not . There is more possibility kid under 7-9 can get abused without consent . But after that biologically humans come to purity so likeness to sexual act can come naturally . Older time most of girls in world legally got married or gave birth around age of 12 upwards , this is new society made woman should wait to get sexual intercourse until come to financial and educational independent . What you say is constitutional law but biologically women ready to have sex after purity .
   

  todd2231048

  Well-known member
 • Apr 28, 2008
  5,877
  8,862
  113
  දැරිය දැඩි ලෙස එයට ඇබ්බැහි වීම හේතුවෙන්????
   

  Asmodeus

  Well-known member
 • Feb 6, 2023
  2,624
  6,525
  113
  Ursa Major
  it hard to say kid like it or not . There is more possibility kid under 7-9 can get abused without consent . But after that biologically humans come to purity so likeness to sexual act can come naturally . Older time most of girls in world legally got married or gave birth around age of 12 upwards , this is new society made woman should wait to get sexual intercourse until come to financial and educational independent . What you say is constitutional law but biologically women ready to have sex after purity .
  Biologically, children in their teenage years still have a body that is developing! It took 21 years to achieve full maturity. Thats why it was saying you will get tall until you reach 21 years old. Haven't you seen a biology book that has some photographs of how men and women obtained sexual maturity? Wikipedia has some of this information that you should just check. Humans have a very long childhood that takes nearly two decades to complete their mental and physical growth. This adolescence and transitional age are still developing bodies, never considered fully grown or ready to mate. It is known fact and that is the teenage or under age never considered as full mature and has not knowing of actions their doing or rational thinking. It is a biologically proven fact; hence, constitutional law has an exception for underage children's special minor law, which is given in every country. Hence, these underage people have exceptions such as drinking age, voting age, working age, and age for having sex.

  You are saying that girls who are underage can have sex and have children. Yes, I know that my grandmother and her mother married underage. They had kids until they reached 40 years old. During my childhood, I had uncles and aunts who had gray hair, and some were still in school.

  As you say, you can bear offspring during your early teenage years. But as I said before, this is a transitional age that has developing bodies, both mentally and physically; hence, underage mothers are suffering huge complications that could end in death. That is a reason for changing the law to be correlated with biological facts.
   
  • Like
  Reactions: senewimala1988

  mesua90

  Well-known member
 • Feb 12, 2011
  795
  1,104
  93
  මේ කෙල්ලට අපිට වඩා sex experience තියනවා වගේ, anyway සෙට් එකම හිරේ, ලේසියෙන් ගැලවෙන්න වෙන්නේ නෑ, ඉස්කොලේ යාලු කොල්ලො ටිකත් ඉවරයි. මේ කෙල්ල හැදෙන්නේත් නෑ.