දියඇලි වලට ආසා අයට මෙන්න නූල

SasiSpenzer

Well-known member
 • Jun 9, 2016
  407
  1,057
  93
  Thanks for sharing
  :love: :yes:

  maru :love:
  bump
  Thanks machan
  ------ Post added on Oct 2, 2021 at 7:50 AM

  https://elakiri.com/threads/වියට්නා...-කොටස-වියට්නාමය-හදුනාගැනීම-සහ-සැලසුම.1998963/

  වියට්නාමෙට ආසා අයට
  ------ Post added on Oct 2, 2021 at 7:52 AM

  :love:
  ------ Post added on Oct 4, 2021 at 1:06 PM

  thanks mageth asama wadak
  :love: :yes:
  ------ Post added on Oct 4, 2021 at 1:06 PM