පාසලම ගඳ ගැස්සූ කිරි වීදුරුව

b.tharindar

Well-known member
  • Feb 21, 2013
    611
    1,095
    93
    උඹ නරකද හොද බ්ලොග් එකක් පටන්ගත්තොත් :-) :-) :-) ?..පට්ට කතාව. කියවන්න ආසහිතුන..:love: