පැනසොනික් එකට යමු.....

.amda

Well-known member
 • Jun 13, 2012
  11,080
  861
  113
  Colombo
  අල මල්ලි;19969948 said:
  නැතුව නැතුව.. ඇම්ඩා දන්නවා කියන්නේ ඉතින් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි කියන එකනේ :lol::lol::lol::P:P

  :dull::dull::dull::dull::dull: