පියුමි ගෙ ඒවා නැටුරල් නේ??( . ) ( . )

Idias

Well-known member
 • Feb 25, 2016
  5,818
  1,814
  113
  රබර් තන හුත්තෝ ඒකි දාගෙන ඉන්නේ ඔය කොල්ලෝ අවුස්සන තමා එතකොට නේ ඒකිට ඩිමාන්ඩ් එතකොට පට්ට වේසී...
   
  • Haha
  Reactions: HmNRazor

  Solo Rider

  Well-known member
 • Sep 4, 2020
  11,442
  1
  55,846
  113
  93
  හෝමාගම
  කොල්ලන්ටයි මිනිස්සුන්ටයි මම කියන්නේ උඹලට වෙන වැඩ නැද්ද ගෙවල්වල උඹලා හැමදාම එකම තැන තමයි උඹලා දියුණු වෙන්නේ නෑ අනුන්ගෙ ගෑනුන්ගෙ යටට අඳින එකයි උඩට අදින එකයි හොයන්නේ මට මේවා අප්‍රසන්නයි තමුන්ගේ තමුන්ගේ ගෑනිගෙ එක බලාගනිල්ලා කෝ ගැහැනුන්ට අපහාස කරන්නේ උඹලා මිනිස්සු ද බං අපේ රටේ උන් මේවා තමයි හොයන්නේ උඹලා හැමදාම එතනම තමයි නංගි ඔබට කැමති ඕන දෙයක් කරපන් ඔයාට ජය වේවා, කවුරු ඔයට බැන්නත් ඔයා ඒවා ගනන් ගන්න එපා... ඔයා ඉන්න ඕන එක එකාට ඕන විඳිහට නෙමෙයි තමන්ට ඕන විඳිහට.
   

  HmNRazor

  Well-known member
 • කොල්ලන්ටයි මිනිස්සුන්ටයි මම කියන්නේ උඹලට වෙන වැඩ නැද්ද ගෙවල්වල උඹලා හැමදාම එකම තැන තමයි උඹලා දියුණු වෙන්නේ නෑ අනුන්ගෙ ගෑනුන්ගෙ යටට අඳින එකයි උඩට අදින එකයි හොයන්නේ මට මේවා අප්‍රසන්නයි තමුන්ගේ තමුන්ගේ ගෑනිගෙ එක බලාගනිල්ලා කෝ ගැහැනුන්ට අපහාස කරන්නේ උඹලා මිනිස්සු ද බං අපේ රටේ උන් මේවා තමයි හොයන්නේ උඹලා හැමදාම එතනම තමයි නංගි ඔබට කැමති ඕන දෙයක් කරපන් ඔයාට ජය වේවා, කවුරු ඔයට බැන්නත් ඔයා ඒවා ගනන් ගන්න එපා... ඔයා ඉන්න ඕන එක එකාට ඕන විඳිහට නෙමෙයි තමන්ට ඕන විඳිහට.
  කිරි සිටානෝ........ ඕ යේ 🥴
   
  • Haha
  Reactions: Solo Rider

  Idias

  Well-known member
 • Feb 25, 2016
  5,818
  1,814
  113
  කොල්ලන්ටයි මිනිස්සුන්ටයි මම කියන්නේ උඹලට වෙන වැඩ නැද්ද ගෙවල්වල උඹලා හැමදාම එකම තැන තමයි උඹලා දියුණු වෙන්නේ නෑ අනුන්ගෙ ගෑනුන්ගෙ යටට අඳින එකයි උඩට අදින එකයි හොයන්නේ මට මේවා අප්‍රසන්නයි තමුන්ගේ තමුන්ගේ ගෑනිගෙ එක බලාගනිල්ලා කෝ ගැහැනුන්ට අපහාස කරන්නේ උඹලා මිනිස්සු ද බං අපේ රටේ උන් මේවා තමයි හොයන්නේ උඹලා හැමදාම එතනම තමයි නංගි ඔබට කැමති ඕන දෙයක් කරපන් ඔයාට ජය වේවා, කවුරු ඔයට බැන්නත් ඔයා ඒවා ගනන් ගන්න එපා... ඔයා ඉන්න ඕන එක එකාට ඕන විඳිහට නෙමෙයි තමන්ට ඕන විඳිහට.
  ඇයි මේ වේශි බඩු ගන්නේ කීල්ස් එකෙන් ද :LOL::LOL: නන්ගි පුක තමා එකිගේ නන්ගියා උනත් උබට වඩා වැඩිමල් ඒ තරම් උන් ඔකේ හාල තියනවා :LOL::LOL:
   
  • Haha
  Reactions: Solo Rider