බැංකු සල්ලි

RyanGate

Active member
 • Nov 22, 2014
  606
  197
  43
  දන්න උන්ට කියන්නේ.. ආණ්ඩුව බංකොලත් වෙන්න යන්නේ.. උඹලගෙ බැංකුවල සල්ලි දාන එක ගැන ටිකක් විමසිල්ලෙන් ඉදපල්ලා. සල්ලි ගන්න බැරිවෙයි !!
   

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  10,236
  9,135
  113
  වෙන්න යන්නෙ කියන්නෙ වෙලා නැද්ද දැන් 2016 ඉදල වගේ වෙන්න යන්නෙ යන්නෙ කිය කියා ඉදියනෙ කට්ටිය.
   

  icepack

  Well-known member
 • Jun 5, 2008
  1,929
  693
  113
  වෙන්න යන්නෙ කියන්නෙ වෙලා නැද්ද දැන් 2016 ඉදල වගේ වෙන්න යන්නෙ යන්නෙ කිය කියා ඉදියනෙ කට්ටිය.
  10 years wala indan wage ahena ekak itin
   

  shamil45

  Well-known member
 • Aug 23, 2016
  2,428
  611
  113
  දන්න උන්ට කියන්නේ.. ආණ්ඩුව බංකොලත් වෙන්න යන්නේ.. උඹලගෙ බැංකුවල සල්ලි දාන එක ගැන ටිකක් විමසිල්ලෙන් ඉදපල්ලා. සල්ලි ගන්න බැරිවෙයි !!
  බන්කොලොප් වෙනවා කියන්න සෝස් දාපන් මචන්..