බැක්-සයිඩ් ( | )

chathuranirmal

Well-known member
 • Jul 11, 2017
  9,029
  1,262
  113
  බැක් සයිඩ් එකට ආසා උන් වරෙල්ලා..
  උබලා මේ වෙනකන් දැකලා තියෙන සුපිරි බැක් සයිඩ් තියෙනම් මේකේ ශෙයා පාරක් දාපල්ල කොල්ලොන්ගේ අත්වැඩ වලට සහයෝගයක් විදියට. ඔන්න එනම් මමම පටන්ගන්නම් වැඩේ. :P:P:P


  සැ.යු - කොල්ලන්ගේ බැක්සයිඩ් දැමීමෙන් වලකින්න. :D:D