බිරියානි එකක් කන්න තැනක්

Aluth Eka

Well-known member
 • Apr 12, 2016
  4,032
  4,568
  113
  මේ වෙලාවේ සුපිරි බිරියානි එකක් කන්න තැනක් කියපන්කෝ..බිරියානි කියලා කහබත් නැති සුපිරියක්..බොරැල්ල ඉදන් වත්තල වගේ ලයින් එකේ
   

  meeka

  Well-known member
 • Oct 1, 2008
  4,712
  5,566
  113
  Chola Authentic Indian Restaurant :love:

  Elite Indian Restaurant

  Saveira Indian Restaurant Colombo

  Dindigul Thalappakatti Restaurant (Dan nam issara tibba quality eka na)