මචන්ලා පොඩ්ඩක් ‍‍මෙ ගැන කියහන්කො

wineetha pradeep

Junior member
 • Aug 17, 2010
  436
  12
  18
  මචන්ලා පොඩ්ඩක් ‍‍මෙ ගැන කියහන්කො

  what is the International payment term
  මම පොඩි ගනුදෙනුවක් කරන්න යන්නෙ.එතන දීල තියනව l\c,d\a,d\p,t\t,western union,money gram කියල;:oo:
   

  white lion

  Member
  Sep 8, 2013
  998
  107
  0
  kandy
  LC LETTER OF CREDIT = THE SAFEST WAY FOR INTERNATIONAL TRADE
  D/A D/P T/T U HAVE TO SEND MONEY WITHOUT GETTING D GOODS
  WESTERN UNION AND MONEY GRAM U CANT SEND MONEY ONLY CAN USE IT TO GET MONEY FROM OTHER COUNTRY.CB RULES AND REGULTIONS.
   

  wineetha pradeep

  Junior member
 • Aug 17, 2010
  436
  12
  18
  LC LETTER OF CREDIT = THE SAFEST WAY FOR INTERNATIONAL TRADE
  D/A D/P T/T U HAVE TO SEND MONEY WITHOUT GETTING D GOODS
  WESTERN UNION AND MONEY GRAM U CANT SEND MONEY ONLY CAN USE IT TO GET MONEY FROM OTHER COUNTRY.CB RULES AND REGULTIONS.

  Thanks machan.ලොකු උදවිවක්;);););););)