මදුනාගල උණුදිය උල්පත

War Fighter

Well-known member
 • Mar 22, 2017
  5,566
  1
  17,496
  113
  TFS. මීට අවුරුදු පහළොවකට විතර කලින් ගිහිල්ලා තියනවා. ගියපු වෙලාවේ හිටියේ අපි ටික විතරයි කිසි කරදරයක් නැතුව හොඳට නා ගත්තා