මම කැමතිම සින්දුවක්

Deepallasantha

Well-known member
 • Jan 4, 2008
  1,213
  157
  63
  මම කැමතිම සින්දුවක්

  මේ මම කැමතිම සිංහල සින්දුවක්. ඔයලත් කැමතිද කියලා බලලා අදහස් කියලා යන්න.
   
  Last edited: