මාතර ජේප්පෝ

LC1989

Well-known member
 • Sep 18, 2011
  2,976
  739
  113
  දැන් තත්වය
  මුන් මේ ටොක් කරන්නේ දවස් ගානක් එක දිගට ගොටා ගො මතර ශාකාවෙ අපි වෙනුවෙන් ඉන්න උනට

   
  • Haha
  Reactions: pathaleiretta