මාරි බිස්කට් වල පුදුම හිතෙන රාජකීය ඉතිහාසය 😮

SupiriKollek

Well-known member
  • Aug 30, 2021
    3,237
    5,800
    113
    ලංකාවේ ලාබ උනාට මාරි Biscuit කියන්නේ පට්ට ගණන් Biscuit එකක් (Maliban Gold මාරි රස එක). ලංකාවේ කොහොම ඔය ගානට දෙනවද දන්නේ නෑ