මීහරක් පොලීසිය මෙහෙමයි

KuKu KoKa

Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,708
  4,401
  113
  Whats-App-Image-2021-11-23-at-4-45-00-PM.jpg


  ලබන අවුරුද්ද වනකොට අපේ රටේ ඉරණම සැහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගම්මන්පිලයා කියලා තිබුනා රටේ තෙල් තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසය වනතෙක් විතරයි කියලා.


  බ්‍රසීලයේ මරාජෝ දුපතේ හමුදා පොලීසිය මුර සංචාරයේ යෙදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම . උන්ගේ රට විනාශ කරේ පවතින ආණ්ඩුව. වර්තමාන බ්‍රසීල රජය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරා කාපු දුෂිත පාලකයින් සිටින ආණ්ඩුවක්. ඔව්න් චීනයෙන් අධික ලෙස වැඩි පොලියට නයට ඩොලර් අරන් පාරවල් ගැහුවා. තව තව උද්‍යාන හැදුව , බිල්ඩින් හැදුවා. එවන් මිලියන ගණන් ඩොලර් සොරා කෑවා. නොසෑහෙන සල්ලි මුද්‍රණය කළා. රටේ උද්දමනය සීග්‍රයෙන් ඉහල ගියා. ( ලංකාවෙනම් එහෙම අය නැති නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ )

  බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති පොන්ස් ගේ ගොබ්බ වැඩ නිසා රටේ ආර්ථිකය යලි ගොඩ ගත නොහැකි ලෙසින් ඇදවටිලා තියනවා.
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: topkollek

  malakadss

  Well-known member
 • Mar 8, 2009
  19,664
  28,183
  113
  තාම ලන්කාවේ
  Whats-App-Image-2021-11-23-at-4-45-00-PM.jpg


  ලබන අවුරුද්ද වනකොට අපේ රටේ ඉරණම සැහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගම්මන්පිලයා කියලා තිබුනා රටේ තෙල් තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසය වනතෙක් විතරයි කියලා.


  බ්‍රසීලයේ මරාජෝ දුපතේ හමුදා පොලීසිය මුර සංචාරයේ යෙදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම . උන්ගේ රට විනාශ කරේ පවතින ආණ්ඩුව. වර්තමාන බ්‍රසීල රජය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරා කාපු දුෂිත පාලකයින් සිටින ආණ්ඩුවක්. ඔව්න් චීනයෙන් අධික ලෙස වැඩි පොලියට නයට ඩොලර් අරන් පාරවල් ගැහුවා. තව තව උද්‍යාන හැදුව , බිල්ඩින් හැදුවා. එවන් මිලියන ගණන් ඩොලර් සොරා කෑවා. නොසෑහෙන සල්ලි මුද්‍රණය කළා. රටේ උද්දමනය සීග්‍රයෙන් ඉහල ගියා. ( ලංකාවෙනම් එහෙම අය නැති නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ )

  බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති පොන්ස් ගේ ගොබ්බ වැඩ නිසා රටේ ආර්ථිකය යලි ගොඩ ගත නොහැකි ලෙසින් ඇදවටිලා තියනවා.
  ජනාධිපති පොන්ස් ගේ ගොබ්බ වැඩ නිසා රටේ ආර්ථිකය යලි ගොඩ ගත නොහැකි ලෙසින් ඇදවටිලා තියනවා.
   

  Smartm

  Well-known member
 • Jul 19, 2008
  12,131
  8,571
  113
  හස්තිශෛලපුර
  @eroz
  Whats-App-Image-2021-11-23-at-4-45-00-PM.jpg


  ලබන අවුරුද්ද වනකොට අපේ රටේ ඉරණම සැහෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගම්මන්පිලයා කියලා තිබුනා රටේ තෙල් තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසය වනතෙක් විතරයි කියලා.


  බ්‍රසීලයේ මරාජෝ දුපතේ හමුදා පොලීසිය මුර සංචාරයේ යෙදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම . උන්ගේ රට විනාශ කරේ පවතින ආණ්ඩුව. වර්තමාන බ්‍රසීල රජය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරා කාපු දුෂිත පාලකයින් සිටින ආණ්ඩුවක්. ඔව්න් චීනයෙන් අධික ලෙස වැඩි පොලියට නයට ඩොලර් අරන් පාරවල් ගැහුවා. තව තව උද්‍යාන හැදුව , බිල්ඩින් හැදුවා. එවන් මිලියන ගණන් ඩොලර් සොරා කෑවා. නොසෑහෙන සල්ලි මුද්‍රණය කළා. රටේ උද්දමනය සීග්‍රයෙන් ඉහල ගියා. ( ලංකාවෙනම් එහෙම අය නැති නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ )

  බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති පොන්ස් ගේ ගොබ්බ වැඩ නිසා රටේ ආර්ථිකය යලි ගොඩ ගත නොහැකි ලෙසින් ඇදවටිලා තියනවා.
  @erozan @nicjosh83 kawda ban me ubalage pite yanne?
   

  jamiezue

  Well-known member
 • Jul 28, 2008
  7,550
  1
  1,681
  113
  -~උලක් උඩ-~
  ලොල් බ්‍රසීල්ය මීහරක් ගෙ පොලිසිය ගෙනියන්න තරම් වැටිල නෑ. ඔය ඒ දූපතේ තියන සන්ස්කෘතියෙ අන්ගයක්. ලස්සනට ගොතලා තියනවා. 👍
   

  KuKu KoKa

  Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,708
  4,401
  113
  ලොල් බ්‍රසීල්ය මීහරක් ගෙ පොලිසිය ගෙනියන්න තරම් වැටිල නෑ. ඔය ඒ දූපතේ තියන සන්ස්කෘතියෙ අන්ගයක්. ලස්සනට ගොතලා තියනවා. 👍
  Pons ubata riduna ne anduwata baninakota
   

  jamiezue

  Well-known member
 • Jul 28, 2008
  7,550
  1
  1,681
  113
  -~උලක් උඩ-~
  Pons ubata riduna ne anduwata baninakota
  අනේ මන්දා බන් උඹ ඔය පල් හෑලි වලට උඹ කියන දේවල් වලට එහෙයි කියන , මේකෙන ලැගගෙන ඉන්න උන් අල්ලගනින්. අපිට වැඩ තියනවා.. අපි ගියා. ජේසු පිහිටයි අල්ලා දෙවි රැකවරනයි. 👍