මෙහෙම කෙල්ලෝ ගැන මොකද හිතන්නේ

proceso

Well-known member
 • Sep 27, 2014
  1,291
  1,295
  113
  සල්ලිත් නැහැ
  ලස්සනත් නැහැ
  කටට ගන්නෙත් නැහැ


  හෙබෙයි පණ ඇරලා ආදරෙයි.....

  මොකද හිතන්නේ
  sounds like my ex
   

  KissMass

  Well-known member
 • Jan 28, 2011
  773
  875
  93
  Negombo
  සල්ලිත් නැහැ
  ලස්සනත් නැහැ
  කටට ගන්නෙත් නැහැ


  හෙබෙයි පණ ඇරලා ආදරෙයි.....

  මොකද හිතන්නේ
  බල්ලෙක් ඇරන් හදා ගනිින්......දෙකම.ඒකයි....
   

  Tricle_Buwa

  Well-known member
 • Sep 15, 2019
  4,623
  7,231
  113
  ආදරේ නාමෙන් කටේ ඔබල චොක් චොක් ගාල ගහපන්
   

  ACHIK

  Well-known member
 • Jun 12, 2015
  14,375
  4,567
  113
  සල්ලිත් නැහැ
  ලස්සනත් නැහැ
  කටට ගන්නෙත් නැහැ


  හෙබෙයි පණ ඇරලා ආදරෙයි.....

  මොකද හිතන්නේ
  සල්ලියි ලස්සනයි නැතත්
  කටට ගන්නවනම් තියගන්න නැත්නම් වැඩක් නෑ...