මේද අක්මාව යනු කුමක්ද? What is Fatty liver

Roxburyroy

Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,933
  113
  මේද අක්මාව යනු අක්මා සෛල තුළ අතිරික්ත මේදය එකතු වී දැවිල්ල හා හානි සිදු වන තත්ත්වයකි. මත්පැන් පානය, තරබාරුකම, දියවැඩියාව, පරිවෘත්තීය සින්ඩ්‍රෝමය හෝ ජානමය ආබාධ වැනි විවිධ සාධක නිසා අක්මාවේ මේද ඇති විය හැක. මේද අක්මාව සිරෝසිස්, අක්මා අසමත්වීම හෝ අක්මා පිළිකා වැනි බරපතල සංකූලතා ඇති විය හැක.


  මේද අක්මාව රුධිර පරීක්ෂණ, රූප පරීක්ෂණ හෝ අක්මා බයොප්සි මගින් හඳුනාගත හැකිය. මේද අක්මාවට ප්‍රතිකාර කිරීම රඳා පවතින්නේ යටින් පවතින හේතුව සහ තත්වයේ බරපතලකම මත ය. සමහර සාමාන්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අතර බර අඩු කර ගැනීම, ආහාර වෙනස් කිරීම, ව්‍යායාම කිරීම, මත්පැන් වළක්වා ගැනීම සහ රුධිරයේ සීනි සහ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කිරීම ඇතුළත් වේ. සමහර ඖෂධ හෝ අතිරේක අක්මාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට හෝ දැවිල්ල අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, මේද අක්මාව සඳහා නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් නොමැති අතර, එය වැළැක්වීමට හෝ ආපසු හැරවීමට හොඳම ක්‍රමය සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීම සහ අවදානම් සාධක කළමනාකරණය කිරීමයි.


  මේද අක්මාව ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබට භාවිතා කළ හැකි සුචිගත ජර්නල් පත්‍ර වලින් කිහිපයක් මෙන්න:


  - ¹: Fatty Liver: A Review of Pathogenesis and Management Strategies (2021)¹

  - : මේද අක්මා රෝගය: නිශ්ශබ්ද රෝගයේ සිට දරුණු අක්මාව අසමත් වීම දක්වා (2019)

  - : මධ්‍යසාර නොවන මේද අක්මා රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර (2018)

  - : මධ්‍යසාර නොවන මේද අක්මා රෝග සඳහා ඖෂධීය ප්‍රතිකාර: ක්‍රමානුකූල සමාලෝචනයක් (2020)

  - : වැඩිහිටියන්ගේ මධ්‍යසාර නොවන මේද අක්මා රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ජීවන රටා මැදිහත්වීම්: ක්‍රමානුකූල සමාලෝචනයක් (2016)


  යොමුව:

  (1) PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27188459/.

  Fatty liver is a condition in which excess fat accumulates in the liver cells, causing inflammation and damage. Fatty liver can be caused by various factors, such as alcohol consumption, obesity, diabetes, metabolic syndrome, or genetic disorders¹. Fatty liver can lead to serious complications, such as cirrhosis, liver failure, or liver cancer.

  Fatty liver can be diagnosed by blood tests, imaging tests, or liver biopsy. The treatment of fatty liver depends on the underlying cause and the severity of the condition. Some general measures include weight loss, dietary modification, exercise, avoiding alcohol, and controlling blood sugar and cholesterol levels. Some medications or supplements may also help improve liver function or reduce inflammation. However, there is no specific cure for fatty liver, and the best way to prevent or reverse it is to adopt a healthy lifestyle and manage the risk factors.

  Here are some references from indexed journal papers that you can use to learn more about fatty liver:

  - ¹: Fatty Liver: A Review of Pathogenesis and Management Strategies (2021)¹
  - : Fatty Liver Disease: From Silent Disease to Severe Hepatic Failure (2019)
  - : Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease (2018)
  - : Pharmacological Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review (2020)
  - : Lifestyle Interventions for the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Adults: A Systematic Review (2016)

  Reference:
  (1) PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27188459/.