මේ මාලු ජාතිය මොකක්ද

prabodhamadusanka

Well-known member
  • Apr 19, 2011
    1,336
    177
    63

    ඇත්තටම මේ මාලු ජාතිය මොකක්ද. නැත්තම් මේ මැරිච්ච මාලුවෙක්ද්‍. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා යූ ටියුබ් එකේ්‍. දන්න කෙනෙක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුලුවන්ද