මේ මොකක්ද

577

Well-known member
 • Feb 18, 2009
  7,200
  1,038
  113
  Kandy
  මේ ඔලුවට දාගෙන ඉන්න එක මොකක්ද බං කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ?


  1642228374355.png