රසම රස

sam111

Junior member
 • Dec 8, 2014
  87
  65
  18
  රසම රස කිරි පුඩිම
  මේ කිරි පුඩිම හදාගන්න හරිම ලේසියි. එළකිරි මුදවපු කිරි වලට වඩා මීකිරි සොයාගත හැකිනම් වඩාත් රසවත්. Topping වලට පැණි නැතිව උනත් අවුලක් නෑ.