රසම රස

sam111

Junior member
 • Dec 8, 2014
  77
  49
  18
  රසම රස කිරි පුඩිම
  මේ කිරි පුඩිම හදාගන්න හරිම ලේසියි. එළකිරි මුදවපු කිරි වලට වඩා මීකිරි සොයාගත හැකිනම් වඩාත් රසවත්. Topping වලට පැණි නැතිව උනත් අවුලක් නෑ.