රැකියාව /නිදහස

indika_sam

Well-known member
 • Mar 25, 2008
  1,915
  456
  83
  yakkala
  1 මාසෙන් මාසෙට වෙනස් නිසා ස්ථිර වචනයක් කියන්න බෑ.
  2 ඔව්.
  3 තියෙනවා.
  (මගේම ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ ) :cool:
   

  EssJeeEm

  Active member
 • Jan 7, 2020
  123
  50
  28
  1 මාසෙන් මාසෙට වෙනස් නිසා ස්ථිර වචනයක් කියන්න බෑ.
  2 ඔව්.
  3 තියෙනවා.
  (මගේම ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ ) :cool:
  තමන්ගේම ව්‍යාපාර කරන අයට ඔය දේ තියනවා නේද ?
   
  • Like
  Reactions: indika_sam