වයිෆ්ට ෆර්ෆියුම් එකක් (පිටරට සුවන්ද)

නෝටි බබා

Well-known member
 • Jul 16, 2014
  3,815
  5,124
  113
  තොටිල්ලේ
  අඩේ හොද ෆර්ෆියුම් එකක් කියපන්කො වයිෆ්ට ගිෆ්ට් කරන්න 20kට අඩුවෙන්. Daisy, Tommy Girl, Victoria's Secret එකෙන්, Oriflame එකෙන් එහෙම අරන් තියෙනව. ගාන වැඩි එකක් දෙන්න ඕනෙ කියල නෑ. එයා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. ගොඩක් වෙලා හිටින හොද සුවදක එකක්නම් එච්චරයි. ඔෆිස් වල වැඩ කරන සමහර කෙල්ලො ගහන ෆර්ෆියුම් තියෙනව වැඩිය සැරත් නැති ඒත් පාලතම සුවද වෙන (රෙදි හෝදද්දි දාන මගුල් නෙවෙයි, පිටරට_සුවන්ද).
   

  scurvy

  Well-known member
 • Oct 2, 2008
  33,550
  34,533
  113
  GraphicsGods.com
  www.graphicsgods.com
  අඩේ හොද ෆර්ෆියුම් එකක් කියපන්කො වයිෆ්ට ගිෆ්ට් කරන්න 20kට අඩුවෙන්. Daisy, Tommy Girl, Victoria's Secret එකෙන්, Oriflame එකෙන් එහෙම අරන් තියෙනව. ගාන වැඩි එකක් දෙන්න ඕනෙ කියල නෑ. එයා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. ගොඩක් වෙලා හිටින හොද සුවදක එකක්නම් එච්චරයි. ඔෆිස් වල වැඩ කරන සමහර කෙල්ලො ගහන ෆර්ෆියුම් තියෙනව වැඩිය සැරත් නැති ඒත් පාලතම සුවද වෙන (රෙදි හෝදද්දි දාන මගුල් නෙවෙයි, පිටරට_සුවන්ද).
  Pettah pavement eke tiyenawa owa
   

  manjulabw

  Well-known member
 • Aug 23, 2007
  17,286
  15,311
  113
  Land of the Gods 🕎
  අඩේ හොද ෆර්ෆියුම් එකක් කියපන්කො වයිෆ්ට ගිෆ්ට් කරන්න 20kට අඩුවෙන්. Daisy, Tommy Girl, Victoria's Secret එකෙන්, Oriflame එකෙන් එහෙම අරන් තියෙනව. ගාන වැඩි එකක් දෙන්න ඕනෙ කියල නෑ. එයා එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. ගොඩක් වෙලා හිටින හොද සුවදක එකක්නම් එච්චරයි. ඔෆිස් වල වැඩ කරන සමහර කෙල්ලො ගහන ෆර්ෆියුම් තියෙනව වැඩිය සැරත් නැති ඒත් පාලතම සුවද වෙන (රෙදි හෝදද්දි දාන මගුල් නෙවෙයි, පිටරට_සුවන්ද).

  650x650.jpg


  onna bande original lankawe nam nathuwa athi
   

  hariuda

  Well-known member
 • Oct 11, 2012
  1,277
  1,982
  113
  Colombo
  20k වලට නම් හොඳ එකක් ගන්න අමාරුවෙයි. Gucci Bamboo එක හොඳයි හැබැයි 40k වත් වෙයි.