වාහන ගන්න ඉන්න අයට වැදගත් ...

pavithra_uk

Well-known member
 • Oct 6, 2009
  46,173
  10,970
  113
  Gotland
  වින්ඩ්ශිල්ඩ් ක්ලිනර් බෝතලේට වතුර දාල රු 5 ෂැම්පු පැකට් 1-2 දාහන්. නොසල් වලට හොඳ නෑ කියන්නේ බයිල බං ඉන්ජෙක්ටර් ඈ ඕවගේ තියෙන්නේ.