වැඩ ගත්තානම් සල්ලි ගෙවපන්

upulpdn

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  35,186
  2,261
  113
  Kurunegala
  වැඩ ගත්තානම් සල්ලි ගෙවපන්

  pxlSwFEq_400x400.jpg

  වැඩ ගත්තානම් සල්ලි ගෙවපන්


  https://www.facebook.com/UNILADTech/videos/887473241602588/
   
  • Like
  Reactions: Omega_Jay