වේයන්ගොඩ අධි අවදානම් කලාපයක් ලෙස නම් කරයි..

Ryker

Active member
 • Oct 9, 2020
  150
  99
  28
  colombo
  වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශය අධි අවදානම් කලාපයක් ලෙස නම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

  කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

  සෞඛ්‍ය අංශ ඉල්ලා සිටින්නේ එම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව වඩාත් සුපරික්ෂාකාරී ලෙස ජීවත්වන ලෙසයි.

  මෙම ප්‍රදේශයට කනවද ලද ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.