සජිත් සමඟ විවාදයට අනුර සූදානම්

Xi Jinping

Well-known member
 • Jan 26, 2022
  15,380
  1
  31,059
  113
  Erozan's Mom's room
  No point. කයියො දෙන්නෙක්ගෙ වචන හරඹයක් විතරයි

  ලොල් නන්දසේන වගේ පොන්නයෝ තමයි වේසිගෙ පුතෝ නියම කයියෝ. පුක දීලා රටම කාබාසිනියා කරලා වේසිගෙ පුතා තව කියවන්නත් එනවා 😂 😂