බන්ටු
Reaction score
918

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • මේකට රිප්ලයි කරන්න මේ මම කරා වගේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහින් ලියපන් මචං වෝල් එකේ.. එලස්.. උඹට ජය මචං.. හොද ලිපි දාපන් එළකිරියට..
    මචෝ කොහොමද මේකට reply කරන්නේ?

    හොඳයි මචන්. කරදර ජරමර එක්ක ජීවන ගමන යනවා. උඹට කොහොමද? Thanks සැප දුක ඇහුවට.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…