අදට YouTube ඇති

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  3,040
  8,450
  113
  Twilight world
  Angry Season 4 GIF by The Office
   

  abc321

  Active member
 • Jul 11, 2008
  382
  42
  28
  මේ ඔක්කොම ඉරාජ් ගේ ගේම් බන්. ඌ මොනාහරි ගූ ගොඩක් හිට් කරවනවා.negative marketing.
  Madurox ගේ ඉදන් පහුගිය අවුරුදු කීපයේ හිට් වුන ගොඩක් චරිත ඉරාජ් plan කරලා promote කරන ඒවා. උගේ official page එකෙන්ම මේ video එක promote කරයි අම්මෝ මේක, සිගිති පාතාලේ ඇයි නැගිටලා වගේ caption දාලා.

  අපිත් ගොන්නු වගේ බැන බැන , ගොන් වැඩ කියලා හිනා වේවි ඌට ඕන දේ කරලා දෙනවා. ඌ අපෙන් ආතල් එකක් ගන්නේ. Noizetv කියන්නේ ඉරජ්ගේ label ekak.
   

  thinking_guy

  Well-known member
 • Apr 16, 2011
  5,035
  2,448
  113
  මේ ඔක්කොම ඉරාජ් ගේ ගේම් බන්. ඌ මොනාහරි ගූ ගොඩක් හිට් කරවනවා.negative marketing.
  Madurox ගේ ඉදන් පහුගිය අවුරුදු කීපයේ හිට් වුන ගොඩක් චරිත ඉරාජ් plan කරලා promote කරන ඒවා. උගේ official page එකෙන්ම මේ video එක promote කරයි අම්මෝ මේක, සිගිති පාතාලේ ඇයි නැගිටලා වගේ caption දාලා.

  අපිත් ගොන්නු වගේ බැන බැන , ගොන් වැඩ කියලා හිනා වේවි ඌට ඕන දේ කරලා දෙනවා. ඌ අපෙන් ආතල් එකක් ගන්නේ. Noizetv කියන්නේ ඉරජ්ගේ label ekak.
  Agreed.
   
  • Like
  Reactions: italymad

  bokaRaj

  Well-known member
 • Dec 4, 2008
  892
  1,571
  93
  මේ ඔක්කොම ඉරාජ් ගේ ගේම් බන්. ඌ මොනාහරි ගූ ගොඩක් හිට් කරවනවා.negative marketing.
  Madurox ගේ ඉදන් පහුගිය අවුරුදු කීපයේ හිට් වුන ගොඩක් චරිත ඉරාජ් plan කරලා promote කරන ඒවා. උගේ official page එකෙන්ම මේ video එක promote කරයි අම්මෝ මේක, සිගිති පාතාලේ ඇයි නැගිටලා වගේ caption දාලා.

  අපිත් ගොන්නු වගේ බැන බැන , ගොන් වැඩ කියලා හිනා වේවි ඌට ඕන දේ කරලා දෙනවා. ඌ අපෙන් ආතල් එකක් ගන්නේ. Noizetv කියන්නේ ඉරජ්ගේ label ekak.
  oka amma appa vikunai salli walata.. ehewu eka
   
  • Like
  Reactions: kasun_kbp