අලිබබා එකේන් කෑම ජාති ගෙන්නන්න.

super077

Well-known member
 • Jun 10, 2008
  416
  278
  63
  Matara
  අලිබබා එකේන් කෑම (Food & Beverages ) ගෙන්නන්න අපිට රජයේ මොන මොන ආයතන වලින් අවසර ගත් යුතුද ? නැත්නම් අපිට මේ වා ගෙන්ද්දි Tax එක විතරක් ගෙවලා වරායෙන් නිදහස් කරගන්න පුළුවන්ද ?
  https://bit.ly/38amR4W
   

  EnIgma001

  Well-known member
 • Mar 24, 2011
  5,645
  3,187
  113
  29
  Hell
  036607.jpg