අැමරිකාවේ Alaska Airlines Boeing 737 MAX ගුවන් යානයේ කොටසක් උඩු ගුවනේදී කැඩී යයි

Truth Hurts

Well-known member
 • Jun 15, 2013
  11,636
  17,935
  113
  Westනාහිර
  Alaska Airlines flight makes emergency return to PDX after large panel on side of Boeing 737 MAX 9 blows out  PORTLAND, Ore. (KGW/KTVZ) — An Alaska Airlines flight was forced to return and make an emergency landing at Portland International Airport (PDX) Friday night after a large panel on the side of the plane blew out mid-flight, KGW reported.

  According to the flight tracking site FlightAware, Alaska Airlines Flight 1282 was heading from PDX to Ontario, California. It departed at 4:52 p.m., then had to turn back around within 35 minutes; the airplane landed in Portland at 5:27 p.m. — an hour and 20 minutes earlier than its planned arrival in California.


  A passenger who was on the plane, told KGW that a panel on the side of the plane blew out, taking one of the windows with it, causing a rapid decompression of the cabin.

  A video posted to TikTok by another passenger, Elizabeth, shows the aftermath, as the plane returns to Portland and lands at PDX. By that point, passengers appeared calm, although they were using oxygen masks.

  "Everything was going fine until we heard a loud bang ... a boom," Elizabeth recalled. "I look up, and the air masks are popped down, and I look down to my left, and there's a huge, gaping hole on the left side, where the window is."
   

  yakshaya

  Well-known member
 • Aug 31, 2008
  18,214
  4,261
  113
  Boeing wala hena awula ne bn. ahuwoth mokakhari maraalayak. Airbus eita wada godak safe wage.
  ada ude katha kara kara hitiya europe inna airbus walata adala mokak hari tech role ekak karana yaluwek ekka. flight safety gana katha karaddi pora kianawa wahaneka drive karan yanawata wadiya fly karana eka safe kiala.