ආණ්ඩුව වැඩ පෙන්නයි-තවත් එන්නත් මිලියන 1.5ක් ගෙන්වයි

kasun090354t

Well-known member
 • Aug 21, 2011
  5,776
  7,067
  113
  බුදු අම්මෝ , බුදු අම්මෝ , බුදු අම්මෝ

  අම්මෝ අම්මෝ

  අම්මෝ
  :lol: :lol::lol:
   

  DX-

  Well-known member
 • Mar 21, 2010
  1,678
  336
  83
  Cyber Space
  කක්කා ගාගෙන ඉදල ඉදලා අන්තිමට වතුර පොල්කට්ටක් හම්බෙලා