ආශාවින්දි ආයෙත් ඇවිත්..

Smartm

Well-known member
 • Jul 19, 2008
  10,755
  5,700
  113
  හස්තිශෛලපුර
  උබෙයි මගෙයි චැනල් එක තාම ප්‍රමෝට් කරේ නෑ... කෝ උබ ඇස්ට්‍රා 250g අරන් ආවේ නෑ නේ වීඩියෝ එක ගහන්න
  තාම පොල්තෙල් ගානව ඇති ඇරපු ඇරිල්ලට