ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන අයට වටිනාම Software එක

PASAN147

Well-known member
 • Oct 19, 2006
  661
  716
  93
  Heiyanthuduwa - Kelaniya
  ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන අයට වටිනාම Software එක

  මෙම පරිගනක මෘදුකාංගයට / මොබයිල් ඇප් එකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපදයක මූලික අවස්ථාවෙන් (Infinitive / Base Verb) ඇතුලත් කල විට එම ක්‍රියා පදයේ Past Tense Verb , Past Participle Verb , s/es/ies Verb හා ing Verb එක ඉක්මනින්ම බලා ගත හැකිය. Windows PC Software එක ඉන්ස්ටොල් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඩබල් ක්ලික් කලාම open වෙනවා.

  Windows PC Version: Download

  Android Version:Get


  evf2-768x473.jpg  www.pasansoft.com