ඉඩම් හා දේපල පැවරීමට අලුත් බදු එනවා

Brandy2020

Well-known member
 • May 15, 2018
  13,769
  16,721
  113
  මෙවා ඔය දියුනු කියන රට වල තියෙනවා, හොයලා බලපල්ලා, බොලාට ඔන දියුනු රටක් නෙ,ඉතින් දියූනු රටවල විදියට ටැක්ස් ගෙවන්න වෙනවා,

  ඉඩම් පවරන්න ඔනෙ නෑ , බැන්කුවට තියලා ලොන් එකක ගනිල්ලා, ටැක්ස් ෆ්‍රිරි..
  Bank never pay full value of the land ....😅
   
  • Like
  Reactions: topkollek

  NRTG

  Well-known member
 • Oct 19, 2019
  32,772
  175,061
  113
  Colombo, Sri Lanka
  තවම මට කවුරුත් ඉඩමක් ලියන්න හදන්නේ නැති නිසා හොඳයි 🥲 (y)
   

  Al Baik

  Well-known member
 • Jan 5, 2011
  9,695
  6,583
  113
  Ohio, USA
  අල්ලාහ්ට කියලා මොනවත් කරගන්න බැරි වෙයි ද මචං
  අවශ්‍ය නෑ... ඊට කලින්ම ඌව ගෙනාපු උන්... සාදුකාරදීපු බයිසන් ගවයෝ සහ අනිත් අය එකකුවෙලා රටින්ම එලවලා දාපු නිසා ඌ උගේ මල්පෑන්ටියත් ජනාධිපති මන්දිරේ දාල දිව්වේ පිලිකන්න්නෙන්.. ඊට වඩා නවනිංගිරාවක් තවත් කොහෙද බන්.. :poop: :poop: :poop: :poop: :LOL::LOL:🤮🤮🤮🤮
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  52,249
  40,059
  113
  මාලඹේ
  අවශ්‍ය නෑ... ඊට කලින්ම ඌව ගෙනාපු උන්... සාදුකාරදීපු බයිසන් ගවයෝ සහ අනිත් අය එකකුවෙලා රටින්ම එලවලා දාපු නිසා ඌ උගේ මල්පෑන්ටියත් ජනාධිපති මන්දිරේ දාල දිව්වේ පිලිකන්න්නෙන්.. ඊට වඩා නවනිංගිරාවක් තවත් කොහෙද බන්.. :poop: :poop: :poop: :poop: :LOL::LOL:🤮🤮🤮🤮
  මම ඇහුවේ උබලගේ ලෝක පාලක අල්ලාහ් ට ඩොලර් මාවන්න බැරිද කියලා?🥴