ඉරාන ඩ්‍රෝන් කර්මාන්තය - දුර්වලතා සහ හැකියාවන්

neyohk

Well-known member
 • Oct 31, 2015
  10,859
  3,495
  113
  හරියට target එකට ගහගන්න බැරි ඉරාන මිසයිල වගේද දන්නේ නෑ ඕවත්.
  ට්‍රම්ප් ද කිව්වේ? 🙃