උඹල මේ ගැන මොකද හිතන්නේ.

Dead Cupid

Well-known member
 • Aug 12, 2008
  2,425
  6,387
  113
  @CorD SaC මෙන්න බලපන් මේ...
  උඹ දන්නේ නැ නේ මේවා ගැන....
  කොහොමද අපේ වැඩ..  මේ සර් කව්ද කියල උඹල දන්නවද බන්.
  දැකල පුරුදුයි, මතක නැ මට.