එදා හෙළදිව

maraputha

Member
Dec 23, 2014
3,720
405
0
එදා_හෙළදිව

12042749_613772235429538_5202031004514023879_n.jpg
 
Last edited:

king_pandukabaya

Well-known member
 • Apr 20, 2010
  13,466
  888
  113
  Colombo
  සුද්දෝ තමයි අපිට පු* ඇරියේ.
  අරක්කු පුරුදු කරලා විවිධ අපචාර පුරුදු කරලා, අපේ තරුණයෝ බුරුතු පිටින් මරලා,
   

  මරුසිරා

  Well-known member
 • Mar 5, 2012
  14,353
  1,571
  113
  out of the blue
  දැන් සිංහල දීපයක් නැත ඇත්තේ හම්බ දීපහ්යක් සහ ඊළමක් පමණි

  සිංහලු දකින්නට නැත .උන් වද වී හෝ රට හැර හොසිනි .ඉන්නේ යක්කු කොටසකි

  මෙහි සිටින සියල්ලෝ හිගන්නෝ වෙති:dull:
   

  maraputha

  Member
  Dec 23, 2014
  3,720
  405
  0
  මරුසිරා;19247660 said:
  දැන් සිංහල දීපයක් නැත ඇත්තේ හම්බ දීපහ්යක් සහ ඊළමක් පමණි. සිංහලු දකින්නට නැත .උන් වද වී හෝ රට හැර හොසිනි .ඉන්නේ යක්කු කොටසකි. මෙහි සිටින සියල්ලෝ හිගන්නෝ වෙති:dull:

  :yes::yes: + :(:(