එලකිරියේ ග්‍රීස් යකා

dj ice cold

Well-known member
 • Nov 2, 2010
  34,523
  1,465
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  profilepic316379_7.gif


  :cool::cool::cool:  මං වගේ ලස්සන පූවෙක් මීට කලින් දැකල තියනවද :cool:
  සුදු පූවට ළඟදීම හැට පනිනවා :P
  එතකොට මං තමයි අපේ වැයික්කියේ කිං :cool::P