ගෑනු

mr90486

Well-known member
 • Sep 2, 2008
  1,179
  198
  63
  Everywhere
  To do that you'll have to see the real picture. As far as our eyes perspective a woman is just another 'image'. Nothing special. As same as all the other images. If you take a look at a 'woman' in her physical aspect, it is just another object made up of 'apo', 'thejo', 'wayo', and 'patawi' elements. Just like every other object. What makes it special about a woman comes from your 'karma bhawa'. You know there can be certain aspects of woman you prefer. There can be likes and dislikes. I like that kind of woman and I don't like this kind of woman etc. Those are the details stored in your karma bhawa. So when you see a woman and when that image matches with one of those preferences then you gonna attach to the woman. Otherwise you dont. When you attach, you actually attach with the image made up in your mind. Not with the real object. But you can't differentiate it so you think as if you've attached with the real woman. What if you see a hooker, talk to her and then when you try to have sex you find out that she's got some STD infection. Now do you like her as much as you did initially? You gonna dislike her now because STD is something that you don't want to have from your ideal woman. So immediately your liking turns into a dislike. So if the woman is in fact an always likable 'object' do you ever get that dislike even if she got STD? No right? But you dislike her now and thats because she's neither a 'likable' object nor 'unlikable' object. There's no such a thing. Its all some made up shit in your mind. This is just a headstart. You can go a long way with this IF YOU DO GET IT
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  1,352
  145
  83
  පිස්සුද බන් මේකේ ඉන්න එවුන් පට්ට හොරුන්ට කඩේයන විදිහට ඔය ඇගිලි ක්‍රමය හරියන එකක් නෑ. ඔය ලෙඩේ ඉක්මනට සනීප වෙනවා කසාද බැන්දානම් 🤣🤣🤣🤣🤣.
   
  • Like
  Reactions: D_Mad

  EkLadka

  Well-known member
 • Nov 6, 2018
  1,271
  85
  48
  මාස තුනෙ ඒවා දෙකක් විතර හිටියා
  දැන් ආයෙ පටන් ගන්නොන


  අප්පො හෙන ගොන් නෙද :baffled:
  හීනෙන් බඩු ගංගාවල් විද්දේ නැද්ද නොගහ ඉන්න කාලෙ
   

  dhanuka kumara

  Active member
 • Jul 30, 2012
  477
  160
  43
  ගෑනුන්ව එපා වෙන්න කරන්න දෙයක් කියපන්කො? ගෑනු දිහා නොබල ඉන්න..හිත සන්සුන් කරගන්න
  හොද බඩු ටිකක් ගහපන්..නිලියෝ ..මොඩ්ලින්ග් කරන උන් ETC..ඕනනම් රන්ජන්ට බඩු supply කරපු එකාගේ number
  1ක දෙන්නම්..සතියකට සැරයක් ඉස්සරනම් viber group 1ක එව්ව සතියේ deal වෙන ඒවා ,දැන් ඒක නැහැ
   

  dynamite1234

  Well-known member
 • Apr 17, 2014
  4,368
  578
  113
  හොද බඩු ටිකක් ගහපන්..නිලියෝ ..මොඩ්ලින්ග් කරන උන් ETC..ඕනනම් රන්ජන්ට බඩු supply කරපු එකාගේ number
  1ක දෙන්නම්..සතියකට සැරයක් ඉස්සරනම් viber group 1ක එව්ව සතියේ deal වෙන ඒවා ,දැන් ඒක නැහැ
  number eka evapnko mchn...