ගුරු සටනේ ජය කාටද ?

rangana26

Well-known member
 • Feb 21, 2013
  5,462
  3,582
  113
  මේ වෙනකොට ගුරු සටන ඉවර වෙලා , ගුරු දෙවිවරු තවම විමානවල ...
  ප්‍රථමික පාසල් පටන්ගත්තත් 6 වසර සිට 11 වසර දක්වා තවම පාසල් පටන් අරන් නැත ,
  6 වසර සිට 11 වසර දක්වා online අධ්‍යාපනය පටන්ගත්තෙත් නැත
  6 වසර සිට 11 වසර දක්වා ගුරු දෙවිවරු තවම විමාන වල සුවසේ වසති .

  වල පයයි ගොඩ පයයි ඇති අධ්‍යාපන ඇමති / අගමැති /ජනපති තමන්ගේ දරුවන් පාසල් නොයන නිසා මේවා නොදනිති

  ගුරු සටනේ ජය කාටද ? ......

  ජය කාට වුනත් පාරාජය සමස්ත ජාතියේම දරුන්වටය ....


  up
  ------ Post added on Nov 1, 2021 at 6:19 PM
   
  • Like
  Reactions: Ccssdd