ජිගාන් එක ලොකු කරගමු

biskubiskulahila

Well-known member
 • May 4, 2013
  944
  302
  63
  Jelqing
  Performed on the halfway tumescent penis, jelqing is a manual manipulation of simultaneous squeezing and stroking the shaft from base to corona. Also called "milking",[19] the technique has ancient Arab origins.[20] Despite many anecdotal reports of success, medical evidence is absent.[21] Journalists have dismissed the method as biologically implausible,[22] or even impossible, albeit unlikely to seriously damage the penis.[23] Still, if done excessively or harshly, jelqing could conceivably cause ruptures, scarring, disfigurement, and desensitization.[21][22]
   

  winrar77

  Member
  Nov 1, 2016
  1,619
  155
  0
  ජිගාන් එකේ ගර්ත් එක කොහොමද තියෙන්න ඕන,? හස්තිරාජ තෛලය ගෑවොත් මොකද,? රිසල්ට් එහෙම, පිලීස් හෙල්ප් මී
   
 • Jan 17, 2019
  1,420
  40
  48
  ජිගාන් එකේ ගර්ත් එක කොහොමද තියෙන්න ඕන,? හස්තිරාජ තෛලය ගෑවොත් මොකද,? රිසල්ට් එහෙම, පිලීස් හෙල්ප් මී

  5in walata wada wadi nam hodai... :)
   

  N sriyantha

  Well-known member
 • Feb 4, 2007
  9,322
  508
  113
  උබල මේ හරක් වගේ ඕක ඇදල , ඉදිමීමක් , ටොපාව තද කරන්න එපා කියන දේ අහන්නේ නැතුව ඒක මිරිකලා තොපගේ රතු පාට ඩොට් එහෙම අවොත් වහාම නවත්තපන් වැඩේ! රෙස්ට් කරපන් ඒ ටික හොද වෙනකල්... හොද උනාට පස්සේ අපහු හරියට කරපන් කැරියා !!!
   
 • Jan 17, 2019
  1,420
  40
  48
  උබල මේ හරක් වගේ ඕක ඇදල , ඉදිමීමක් , ටොපාව තද කරන්න එපා කියන දේ අහන්නේ නැතුව ඒක මිරිකලා තොපගේ රතු පාට ඩොට් එහෙම අවොත් වහාම නවත්තපන් වැඩේ! රෙස්ට් කරපන් ඒ ටික හොද වෙනකල්... හොද උනාට පස්සේ අපහු හරියට කරපන් කැරියා !!!

  :P